Kjøbenhavns Guldsmedelaug

Guldsmedemester Fritz Heimbürger og hustru fru Agnes Heimbürgers legat

Skema ved ansøgning af Guldsmedemester Fritz Heimbürger og hustru fru Agnes Heimbürgers legat

Legatet tildeles kvindeligt personale, der er eller har været ansat helt eller delvist ved ekspedition i 10 år i guldsmedebutikker i København, Frederiksberg eller Gentofte kommune.

Legatsøgeren bedes i ansøgningen gøre rede for fuldstændige ansættelsesforhold.


Felter mærket med * skal udfyldes


Beskrivelse af ansættelsesforhold:


Økonomiske forhold

Seneste modtagne årsopgørelse fra Skat for de personer, der tilhører husstanden uploades (overstreg de 4 sidste cifre i cpr.nr.)

Browse...

Maximum size 10MB


Jeg erklærer herved, at de af mig opgivne oplysninger er i fuld overensstemmelse med de virkelige forhold.

Please wait...