Baggrund og formål

Kjøbenhavns Guldsmedelaug er stiftet i 1429 ved Laugsskrå givet af Kong Erik af Pommern og Dronning Filippa og er blandt Danmarks og måske verdens ældste laug. 

Da lauget blev stiftet var det blandt andet for at føre kontrol med fagets produkter, priser og uddannelsen af nye håndværkere. I dag har Kjøbenhavns Guldsmedelaug helt andre formål, men håndværket er stadig i fokus. 

Laugets formål er

  • at repræsentere guldsmedestanden og værne om dens interesser overfor offentligheden
  • at styrke det kollegiale sammenhold mellem medlemmerne
  • at forvalte de til lauget knyttede legater og fonde
  • at hjælpe og støtte værdige og trængende personer med tilknytning til faget
  • at uddele legater og priser til de af fagets udøvere, der har vist særlige evner
  • at yde økonomisk støtte til kulturelle tiltag, der har berøring med faget.

Laugets segl er første gang anvendt 1584 under en hyldning til Kong Frederik III. I kransen står: SIGILLVM AVRI FABRORVM CIVITATZ HAFNEN (SEGL GULDSMEDENS BYEN HAVN). Signetet er af sølv med senere påsat træskaft. Seglet er stadig i brug og benyttes blandt andet på laugsbrevene, man overrækkes, når man bliver optaget i lauget.

Kjøbenhavns Guldsmedelaugs segl