Heimbürgers Mindelegat - ansøgningsskema

Frist: 1. april og 1. oktober

Legatet gives til kvindeligt personale, der er eller har været ansat helt eller delvist ved ekspedition i 10 år i guldsmedebutikker i København, Frederiksberg eller Gentofte kommune.

Du bedes gøre rede for dine ansættelsesforhold i ansøgningen.

OBS! Når du trykker “Send” nederst på siden, accepterer du samtidig, at dine oplysninger lagres digitalt i Kjøbenhavns Guldsmedelaug til brug for behandling af ansøgningen og opfølgning, så længe det skønnes relevant.

Alle felter med * skal udfyldes.
Økonomiske forhold Upload din seneste årsopgørelse fra Skat for de personer, der tilhører husstanden (overstreg de 4 sidste cifre i cpr.nr.).

Upload bilag – (Ingen upload fra tablet eller IPad)

Maximum size 10MB

Jeg erklærer herved, at de af mig opgivne oplysninger er i fuld overensstemmelse med de virkelige forhold.