Hele Danmarks Guldsmedelaug

Kjøbenhavns Guldsmedelaug holdt sin laugssamling nr. 591 i starten af oktober. Og her blev det besluttet at ændre vedtægterne, så det fremover er muligt at optage guldsmede og andre kvalificerede kandidater fra hele Danmark. Indtil nu har det nemlig kun været dem med et relevant virke øst for Storebælt, der har kunnet komme i betragtning.

Der har tidligere været guldsmedelaug i flere af Danmarks større byer, men det er – så vidt vides – kun det Københavnske laug, der endnu er aktivt. Derfor kan der være god mening i at invitere fagfæller indenfor i det faglige, festlige og filantropiske fællesskab, som Kjøbenhavns Guldsmedelaug tilbyder.

Lauget har sine rødder i København, og det vil også fremover være København, som er hjemsted for laugets aktiviteter. Der gælder de samme kriterier for optagelse som hidtil, lige som det som vanligt er Laugsstyrelsen, der beslutter, hvem der kan optages.

Se kriterierne for optagelse i lauget og ansøgningsformular

Øverst: Oldermand Lone Løvschal flankeret af nye medlemmer til Laugssamlingen 2021.