600 års faglighed og håndværkshistorie

Laugets historie

Fra bogen Guldsmede og Guldsmedelaug i Danmark 1429-1900, af Bent Knie-Andersen. Udgivet af Nationalmuseet:

Historien om Kjøbenhavns Guldsmedelaugs oprindelse og udvikling starter for næsten 600 år siden. Hent hele historien ved klik på link til den illustrerede PDF-fil Kjøbenhavns-Guldsmedelaug-historie.

Her er uddrag med de allerførste linier:
“Kjøbenhavns guldsmedelaugs ældste skrå stammer fra 1429 og blev udstedt af kong Erik VII af Pommern og dronning Philippa med tilslutning fra lensmanden på Københavns slot, Eske Brok og Københavns råd, til Sanct Loye Gilde’s kompagni i København, bestående af seks navngivne guldsmede, hvoraf Evert Lyning antages at være laugets første oldermand.

[1]. Skråen var affattet på plattysk. Skråen var den første kongegivne skrå til et laug i København.

[1] De seks guldsmede var Evert Lyning, Oluf, Malstorph, Johan Brandt, Anders Regenstein og Markvardt. At skråen også blev givet af dronning Philippa skyldes formentlig, at det var hende, der havde varetaget forsvaret af København året før med hjælp af blandt andet håndværkerne mod hanseaternes flådeangreb, medens kong Erik kæmpede i Holsten.”

(Københavnersølv, 1979, p. 7)