Laugsbægre

Der er tradition for, at guldsmedelaugets medlemmer fremstiller deres eget bæger af sølv til at drikke af ved laugssamlinger og fester. Bægeret skænkes til lauget, men man har naturligvis livslang brugsret til bægeret. Et bæger kan overdrages til et andet laugsmedlem – enten af Laugsstyrelsen eller af skænkeren selv, og på den måde er mange sølvbægre i brug ved festlige lejligheder. 

Bægrene skal overholde nogle dimensioner, men er meget forskellige i udtryk og har ofte et personligt præg, der knytter bægeret til den, der han skænket det.

I vedtægterne står der:

Laugsstyrelsen har fastsat, at det medlem, som efter gammel skik indbringer sit eget sølvbæger til lauget, skal have livsvarig brugsret over bægeret.

Efter giverens død kan laugsstyrelsen overdrage brugsretten til et andet laugsmedlem, som kan indgravere sit eget navn i bægeret, når det kan gøres uden at skæmme dette. For denne ret svares der til laugets kasse et passende beløb, der fastsættes af laugsstyrelsen. Laugsbægrene skal godkendes af styrelsen.

Laugsbægre skal være gjort af lødigt sølv og rumme ca. 3/8 l.

Foto: Laugssøster Gitte Bjørns sølvbæger fotograferet af Ole Akhøj.

Gitte Bjørns sølvbæger