Kjøbenhavns Guldsmedelaug

Laugsbægre

Laugsbægre

Der er tradition for, at Laugsmedlemmerne fremstiller deres eget bæger af sølv, som godt nok foræres til Lauget, men som bruges af vedkommende selv til alle arrangementer i Lauget. Bægrene skal overholde nogle dimensioner, men er meget forskellige i udtryk inden for den “ramme”. Et bæger kan overdrages til en ny bruger – enten af Laugsstyrelsen eller af et medlem selv. Det er vældigt festligt, når bægrene er i brug.

Fra vedtægterne:

Laugsstyrelsen har fastsat, at det medlem, som efter gammel skik indbringer sit eget sølvbæger til lauget, skal have livsvarig brugsret over bægeret.

Efter giverens død kan laugsstyrelsen overdrage brugsretten til et andet laugsmedlem, som kan indgravere sit eget navn i bægeret, når det kan gøres uden at skæmme dette. For denne ret svares der til laugets kasse et passende beløb, der fastsættes af laugsstyrelsen. Laugsbægrene skal godkendes af styrelsen.

Laugsbægre skal være gjort af lødigt sølv og rumme ca. 3/8 l.

Eksempler på Laugsbægre: