Oldermand og Laugsstyrelse

Ifølge Kjøbenhavns Guldsmedelaugs  vedtægter skal der vælges en laugsstyrelse, som først og fremmest administrerer laugets midler, legater og fonde. Laugsstyrelsen ledes af Oldermanden og består herudover af en Viceoldermand og op til fem styrelsesmedlemmer (bisiddere). Styrelsesmedlemmerne  vælges på den årlige Laugssamling af laugsmedlemmerne og sidder to år ad gangen, men kan genvælges.  Styrelsens sammensætning skal så vidt muligt representere fagets bredde og forskellige erhverv. Arbejdet er ulønnet med undtagelse af Oldermandens. Laugsstyrelsen tegnes pr. 8. oktober 2021 af følgende: Oldermand: Sølvsmed Lone Løvschal Viceoldermand: Guldsmed Patricia Tind Bisidder: Guldsmed Kim Colding Bisidder: Guldsmed Gitte Bjørn Bisidder: Smykkekunstner Nanna Obel Bisidder: Guldsmed Klaus Kromann Bisidder: Guldsmed Johannes Berg. Fotograf: Camilla Hey.