Kjøbenhavns Guldsmedelaug

Legater

En af Kjøbenhavns Guldsmedelaugs fornemste opgaver er at uddele legater. Og vi modtager meget gerne kvalificerede ansøgninger fra alle grene af guldsmedebranchen!

Bemærk: Ansøgninger, hvor projektet/formålet ingen relation har til branchen, kommer ikke i betragtning.

Ansøgningsfrist:
Der tildeles legater 2 gange om året med fristerne: 1. marts og 1. oktober.

Hvem kan modtage legater?
Midler fra Guldsmedelaugets legatfonde  uddeles primært til ”værdigt trængende” med tilknytning til guld-, sølvsmedebranchen og til projekter i relation til branchen (i bred forstand). Alle indenfor branchen kan søge – du behøver ikke at være medlem af Kjøbenhavns Guldsmedelaug.

Hvem beslutter,  om du tildeles et legat?
Laugsstyrelsen afgør på baggrund af fundatserne, tidligere praksis og ikke mindst din personlige argumentation, om du kan modtage legatet. Det sker på det førstkommende Styrelsesmøde efter hver af de to årlige frister.

Hvilke betingelser gælder?
Til hver type af legat er der – af den oprindelige velgører – beskrevet regler for, hvem der kan søge (Fundats). Det kan du læse mere om ved hvert legat længere nede på siden.

Derudover lægger Laugsstyrelsen vægt på:

– at der er en klar og velbeskrevet begrundelse for, hvorfor du ønsker legatet tildelt
– at der er et fyldestgørende budget med stillingtagen til egenbetaling
– at projektet/uddannelsen ikke allerede er afviklet ved ansøgningsfristen.

Sådan søger du:
Læs grundigt formålet med de forskellige legatfonde, inden du søger. Udfyld ansøgningsskemaet til det valgte legat og upload relevante bilag. Du modtager en kvittering på mail, når Sekretariatet har modtaget din ansøgning.

Svar på ansøgning:
Ansøgningen vil blive behandlet på det første styrelsesmøde efter ansøgningsfristen. Du får svar på mail fra Sekretariatet hurtigst muligt efter mødet.

Guldsmedelaugets legater:

Projektstøtte
Laugsstyrelsen tildeler støtte til projekter indenfor eller med tilknytning til branchen til:

– Uddannelse / studieophold
– Bogudgivelser
– Udstillinger
– Arbejdslegater.

Ved tildeling af midler skal du efter projektets afslutning aflægge rapport om, hvad legatet har betydet. Du kan eventuelt lave aftale med Guldsmedelauget om foredrag og modydelser i form af bøger og kataloger til rabatpris etc.
Ansøgningsskema

Albecks Mindelegat
Legatet tildeles værdigt trængende, der arbejder eller har arbejdet i guld- og sølvsmedefaget, fortrinsvis gamle guldsmedemestre, være sig butiks- eller værkstedsindehaver og enker efter sådanne, og som opfylder fundatsens betingelser.
Ansøgningsskema 

Jens Nicolai Berners Stiftelse
Fondens formål er af fondens indtægter at foretage uddeling af legater, beregnet for boligforhold, til værdige trængende guld- eller sølvsmede, mestre eller svende af begge køn, der enten er ugífte, er eller har været gift, samt værdige og trængende enker efter guld- eller sølvsmedemestre – eller svende.
Ansøgningsskema

Heimbürgers Mindelegat
Legatet tildeles kvindeligt personale, der er eller har været ansat helt eller delvist ved ekspedition i 10 år i guldsmedebutikker i København, Frederiksberg eller Gentofte kommune.
Ansøgningsskema

Ældrelegat
Ansøgningsskema

 

Yderligere information
Sekretariat: Maria Tsoskunoglu
mail@guldsmedelauget.dk
tlf: 6171 9440

 

Skat og legater

Informationer kan blandt andet hentes i Kunstnernes Skattevejledning
www.dansk-kunstnerraad.dk