STØTTE TIL PROJEKTER OG VÆRDIGT TRÆNGENDE

Legater

Laugets midler

Kjøbenhavns Guldsmedelaug har glæden af at administrere en række fonde, der gør det muligt at støtte gode formål økonomisk. Vi modtager meget gerne kvalificerede ansøgninger fra alle grene af guldsmedebranchen.

Ansøgningsfrist:
Der tildeles legater 2 gange om året med fristerne: 1. april og 1. oktober.

Ansøgninger, hvor projektet/formålet ingen relation har til branchen, kommer ikke i betragtning.

Hvem kan modtage legater?
Midlerne fra Guldsmedelaugets legatfonde  uddeles primært til værdigt trængende med tilknytning til guld-, sølvsmedefaget og til projekter, der har relation til branchen. Alle kan søge – du behøver ikke at være medlem af Kjøbenhavns Guldsmedelaug, men formålet skal være fagrelevant.

Hvem beslutter, om du tildeles et legat?
Det er laugsstyrelsen der beslutter, hvorledes legaterne uddeles. Det sker på baggrund af fundatserne, tidligere praksis og kvaliteten af de indkomne ansøgninger – og det sker på det førstkommende styrelsesmøde efter ansøgningsfristen.

Hvilke betingelser gælder?
I fundatserne for fondene har den oprindelige velgører nøje beskrevet regler for, hvad midlerne skal tilgodese. Derudover lægger laugsstyrelsen vægt på:

  • at der er en klar og velbeskrevet begrundelse for, hvorfor legatet ønskes tildelt.
  • at der er et fyldestgørende budget med stillingtagen til egenbetaling.


Sådan søger du:

Læs grundigt formålet med de forskellige legatfonde, inden du søger. Udfyld ansøgningsskemaet til det valgte legat og upload relevante bilag. Du modtager en kvittering på mail, når Sekretariatet har modtaget din ansøgning.

Svar på ansøgning:
Ansøgningen vil blive behandlet på det første styrelsesmøde efter ansøgningsfristen. Du får svar på mail fra Sekretariatet hurtigst muligt efter mødet. Kontakt Sekretariatet hvis du har spørgsmål til ansøgningsskemaerne.

Legat

Projektstøtte

Laugsstyrelsen tildeler støtte til projekter indenfor eller med tilknytning til branchen til:

  • Uddannelse / studieophold
  • Bogudgivelser
  • Udstillinger
  • Arbejdslegater.

Ved tildeling af midler skal du efter projektets afslutning aflægge rapport om, hvad legatet har betydet. Du kan eventuelt lave aftale med Guldsmedelauget om foredrag og modydelser i form af bøger og kataloger til rabatpris etc.

Ansøgningsfrister
1. APRIL &
 1. OKTOBER

Legat

Albecks Mindelegat

Legatet tildeles værdigt trængende, der arbejder eller har arbejdet i guld- og sølvsmedefaget, fortrinsvis gamle guldsmedemestre, være sig butiks- eller værkstedsindehaver og enker efter sådanne, og som opfylder fundatsens betingelser.

Guldsmed Lene Wolters trækker sølvtråd

Ansøgningsfrister
1. APRIL &
 1. OKTOBER

Legat

Berners Stiftelse

Fondens formål er af fondens indtægter at foretage uddeling af legater, beregnet for boligforhold, til værdige trængende guld- eller sølvsmede, mestre eller svende af begge køn, der enten er ugífte, er eller har været gift, samt værdige og trængende enker efter guld- eller sølvsmedemestre – eller svende.

Ansøgningsfrister
1. APRIL &
 1. OKTOBER

Legat

Heimbürgers Mindelegat

Legatet tildeles kvindeligt personale, der er eller har været ansat helt eller delvist ved ekspedition i 10 år i guldsmedebutikker i København, Frederiksberg eller Gentofte kommune.

Ansøgningsfrister
1. APRIL &
 1. OKTOBER

Legat

Ældrelegat

Mindre legatportioner kan tildeles ældre personer, der tidligere har været tilknyttet tilknyttet branchen på en eller anden måde. 

Fotograf Camilla Hey

Ansøgningsfrister
1. APRIL &
 1. OKTOBER

Fotografer: Jonas Raaby, Justin Hummerston, Frederikke Brostrup, Maya Matsuura og Camilla Hey.