NYT TILTAG

Mentorprogram

Københavns Guldsmedelaug tager initiativ til nyt mentorprogram.

Hvis der er områder indenfor guld- og sølvsmedefaget, du drømmer om at udforske og specialisere dig i, så er Københavns Guldsmedelaugs nye mentorprogram en oplagt mulighed for dig.

I Danmark har vi en lang tradition for håndværk og formgivning indenfor smykker og sølvsmedekunst. Guldsmedelauget rummer branchens dygtigste fagpersoner, og for at udvikle faget, styrke fagligheden og bygge videre på håndværkstraditionen, tilbyder vi et udviklende forløb i den nye mentorordning for mindre erfarne guldsmede, sølvsmede, smykkekunstnere og designere inden for faget.

Vi har, siden Institut for Ædelmetal lukkede i 2016, befundet os i den uhensigtsmæssige situation, at vi ikke har en videregående kunstnerisk eller håndværksmæssig uddannelse udelukkende med fokus på  guld- og sølvsmedefaget, nu bidrager vi med vores kompetencer, så viden og erfaring kan gå videre til nye generationer.

At have en mentor kan være en fantastisk ressource i den faglige og personlige udvikling, ligesom det kan være udviklende og lærerigt, som mentor, at give sin viden videre til et andet menneske.

 

 

Foto: Camilla Hey

KØBENHAVNS GULDSMEDELAUG

Mentorprogrammets styrker

  • Kulturskabende effekt ved effektiv overlevering af erfaringer og kompetencer i et individualiseret forløb
  • Bevarelse og udvikling af håndværk og formgivning
  • Et værdifuldt supplement til de eksisterende uddannelser
  • For mentee: at få nye færdigheder og viden /  For mentor: At dele viden og ekspertise
  • Forpligtende samvær mellem erfarne og mindre erfarne fagfæller
  • Trygt og fortrolig miljø for sparring og konstruktiv kritik
  • Nye perspektiver i udvidet netværk og tættere faglige relationer

Formålet med mentorordningen

Med mentorordningen ønsker Guldsmedelauget at bygge videre på guld- og sølvsmedefagets tradition for sidemandsoplæring. Vi ønsker at være med til at skabe en tradition, hvor erfarne og specialiserede mentorer får muligheden for at videregive værdifulde erfaringer, kompetencer og nyttig sparring.

Mentorprogrammet skal bidrage til at udvikle den kunstneriske og håndværksmæssige praksis for udøvende guldsmede, sølvsmede og smykkekunstnere.  Derudover skal det styrke fagligheden og udvikle faget i almindelighed.

Mentorprogrammet er tiltænkt nyuddannede der skal etablere sig i en kunstnerisk, designmæssig eller håndværksmæssig praksis, men programmet kan også søges af etablerede guldsmede, sølvsmede og smykkekunstnere, der ønsker at styrke deres profil i en bestemt retning eller ønsker et kompetenceløft.

Guldsmed Jytte Kløve, Foto: Dorte Krogh

Mentorerne

Mentorer bliver udvalgt af laugets styrelse, der stræber imod at repræsentere et bredt fagligt niveau, således at der kan søges mentorer der dækker det kunstneriske, det designmæssige, det håndværksmæssige og det tekniske fagområde.

Mentorerne er udvalgt på baggrund af deres særlige kompetencer indenfor deres områder af faget og for deres iver og glæde ved at dele af deres erfaringer.

Mød de syv mentorer for 2024 hér:

Guldsmed og ædelstensfatter

Mia Guldberg

Mia har svendebrev som både guldsmed og ædelstensfatter. Hun arbejder hovedsagligt med fatning af sten og med mange års erfaring i fattearbejde er hun en af de bedste på sit felt.

Smykkedesigner

Anton Angheluta

Anton Angheluta har en baggrund som voksmodellør i dental- og smykkebranchen, en passion for formgivning og en dyb kærlighed til det skulpturelle. Anton dyrker og værdsætter det tætte samarbejde og sætter en ære i at formidle andres kunstneriske udtryk. I det digitale medie blandes klassiske håndværks kundskaber med mekanisk præcision og resulterer i et frirum af formgivning, hvor skabelse er ubegrænset.

Smykkekunstner

Marie-Louise Kristensen

I Marie-Louises smykkeunivers er nysgerrigheden og det historiefortællende gennemgående træk. Siden sin afgang fra Institut for Ædelmetal i 2004, har hun udforsket temaer som national identitet, innovation, popkultur og designikonografi.

Guldsmed

Jytte Kløve

Jytte Kløve har udstillet i ind- og udland og er repræsenteret på Designmuseum Danmark, i Statens Kunstfond og på Museet Koldinghus. Desuden har hun modtaget en række hæderslegater bla. i 2017 fra Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968.

Guldsmed

Josephine Winther

Josephine Winther er uddannet Guldsmed og har en Master of Art fra Royal College of Art i London. Josephine brænder for sit fag og har en lang erfaring inden for undervisning på akademisk niveau, afholdelse af udstillinger, events og workshops.

Guldsmed, ædelmetalformgiver

Kim Buck

Jeg forsøger konstant at udforske smykkefeltet og forsøger at skubbe dets rammer og virkeområde. Derfor kan en stor del af mine arbejder ses som en dialog med fagets traditioner, en refleksion over konventioner, former, materialer og betydningslag.

Sølvsmed

Claus Bjerring

Claus Bjerring er uddannet sølvsmed hos Georg Jensen, smykkekunstner fra Institut for ædelmetal og billedhugger fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. Han har en lang og alsidig karriere bag sig og har opbygget stor erfaring med avancerede teknikker inden for ædelmetaller, som f.x. mokumé og finérteknikker. Den erfarne sølvsmed er arbejdsom, har en eksperimenterende tilgang til faget og en smittende entusiasme for håndværket.
01 / 30

Rammerne for forløbet

For at tilstræbe et effektivt og frugtbart forløb, vurderes sammensætningen af mentor og mentee på baggrund af flere kriterier.

Mentee skal have gennemført en relevant uddannelse indenfor faget og begrunde hvordan mentor og mentororprogrammet kan styrke dennes profil i en håndværksmæssig og/eller kunstnerisk retning. 

Mentee skal have lyst til at udvikle sig og trække på erfarne kræfter. Mentee skal være åben for feedback og rådgivning, kunne sætte klare forventninger og mål, naturligvis i samarbejde med mentor.

Mentee bærer selv ansvaret for sit forløb, og forventes at være godt forberedt til alle møder.

Mentorerne er udvalgte på baggrund af deres særlige kompetencer indenfor deres områder af faget og for deres iver og glæde ved at dele af deres erfaringer. Mentorer skal have minimum 5 års erfaring i faget eller anden værdifuld erfaring, have gode kommunikationsfærdigheder og lytteevner, samt evnen til at skabe fortrolighed i samtalen. Mentorerne skal kunne vejlede, rådgive og give konstruktiv feedback.

 Det er vigtigt at mentors erfaringer og kvalifikationer matcher de behov for støtte og rådgivning mentee har for at kunne realisere sine mål. Derfor afstemmes forventningerne til forløbet er nøje af alle parter, inden forløbets start.

Foto: Snorre Krogh

Det praktiske

Mentorforløbet løber over ca 5 måneder og det foreslåes at der afholdes fem til seks samtaler af 1-2 timers varighed. Hver mentor forventes at have en enkelt mentee i år.

Mentorprogrammet kan søges af nyuddannede der skal etablere sig i en kunstnerisk, designmæssig eller håndværksmæssig praksis eller af etablerede guldsmede, sølvsmede og smykkekunstnere, der ønsker at styrke deres profil i en bestemt retning eller ønsker et kompetenceløft.

Mentorudvalget, der består af en række styrelsesmedlemmer, står til rådighed hvis der opstår spørgsmål undervejs, men det er det er op til deltagerne selv at tilrettelægge forløbet så det passer begge parter.

Mentorerene modtager et honorar for deres indsats.  Udgifter i forbindelse med møder og samtaler er for egen regning.

 

ANSØG OM ET MENTORFORLØB

Vil du være med?

Som udøvende inden for faget kan du søge om at blive ”mentee” og få tildelt et  forløb, med én af vores mentorer.

Det gør du ved at udfylde dette ansøgningsskema. 

Vi modtager meget gerne kvalificerede ansøgninger fra alle grene af guldsmedebranchen. Hvis der er spørgsmål kan de rettes til laugets sekretariat på mail@guldsmedelauget.dk

Ansøgningsfristen er 1. Maj 2024.

Foto fra Edith Hegedüs værksted