Kjøbenhavns Guldsmedelaug

Oldermand og laugsstyrelse

Ny Oldermand for Kjøbenhavns Guldsmedelaug, Lone Løvschal

Oldermand Lone Løvschal
fotograferet af Camilla Hey.

Ifølge Kjøbenhavns Guldsmedelaugs vedtægter skal der vælges en laugsstyrelse, som først og fremmest administrerer laugets midler, legater og fonde. Laugsstyrelsen ledes af Oldermanden og består herudover af en Viceoldermand og op til fem styrelsesmedlemmer (bisiddere). Styrelsesmedlemmerne  vælges på den årlige Laugssamling af laugsmedlemmerne og sidder to år ad gangen, men kan genvælges.  Styrelsens sammensætning skal så vidt muligt representere fagets bredde og forskellige erhverv. Arbejdet er ulønnet med undtagelse af Oldermandens.

Laugsstyrelsen tegnes pr. 8. oktober 2021 af følgende:

Oldermand: Sølvsmed Lone Løvschal
Viceoldermand: Guldsmed Patricia Tind
Bisidder: Guldsmed Kim Colding
Bisidder: Guldsmed Gitte Bjørn
Bisidder: Smykkekunstner Nanna Obel
Bisidder: Guldsmed Klaus Kromann
Bisidder: Guldsmed Johannes Berg