Kjøbenhavns Guldsmedelaug

Om lauget

Kjøbenhavns Guldsmedelaug

Kjøbenhavns Guldsmedelaug er stiftet i 1429 ved Laugsskrå givet af Kong Erik af Pommern og Dronning Filippa og er et af Danmarks og måske verdens ældste laug.

Laugets formål

– at repræsentere guldsmedestanden og værne om dens interesser overfor offentligheden
– at styrke det kollegiale sammenhold mellem medlemmerne
– at forvalte de til lauget knyttede legater og fonde
– at hjælpe og støtte værdige og trængende personer med tilknytning til faget
– at uddele legater og priser til de af fagets udøvere, der har vist særlige evner
– at yde økonomisk støtte til kulturelle tiltag, der har berøring med faget

Skt_Loyemedaljen

Laugets segl

Laugets segl er første gang anvendt 1584 under en hyldning til Kong Frederik III.

I kransen står:

SIGILLVM AVRI FABRORVM CIVITATZ HAFNEN
(SEGL GULDSMEDENS BYEN HAVN)

Signetet er af sølv med senere påsat træskaft.

Laugets medlemmer

Lauget har 184 medlemmer, og kredsen består af skabende guld
-og sølvsmede, formgivere, butikker, fabrikanter, stenhandlere og grossister.