Kjøbenhavns Guldsmedelaug

Om lauget

Kjøbenhavns Guldsmedelaug

Kjøbenhavns Guldsmedelaug er stiftet i 1429 ved Laugsskrå givet af Kong Erik af Pommern og Dronning Filippa og er et af Danmarks og måske verdens ældste laug.

Lauget har 187 medlemmer, og kredsen består af skabende guld -og sølvsmede, formgivere, butikker, fabrikanter, stenhandlere og grossister.

Oldermand er pr. 8. maj 2020 sølvsmed Lone Løvschal.

Laugets formål

– at repræsentere guldsmedestanden og værne om dens interesser overfor offentligheden
– at styrke det kollegiale sammenhold mellem medlemmerne
– at forvalte de til lauget knyttede legater og fonde
– at hjælpe og støtte værdige og trængende personer med tilknytning til faget
– at uddele legater og priser til de af fagets udøvere, der har vist særlige evner
– at yde økonomisk støtte til kulturelle tiltag, der har berøring med faget

Skt_Loyemedaljen

Laugets segl

Laugets segl er første gang anvendt 1584 under en hyldning til Kong Frederik III.

I kransen står:

SIGILLVM AVRI FABRORVM CIVITATZ HAFNEN
(SEGL GULDSMEDENS BYEN HAVN)

Signetet er af sølv med senere påsat træskaft.