Projektstøtte - ansøgningsskema

Frist: 1. april og 1. oktober

Kjøbenhavns Guldsmedelaug har mulighed for at støtte brancherelevante projekter indenfor:

  • Uddannelse / studieophold
  • Bogudgivelser
  • Udstillinger
  • Arbejdslegater.


Bemærk: Ansøgninger uden relation til guldsmedebranchen, vil ikke komme i betragtning.

Du skal som legatmodtager aflægge rapport om, hvad legatet har betydet.

Der kan eventuelt laves aftaler om foredrag og modydelser i form af bøger og kataloger til rabatpris osv.

OBS! Når du trykker “Send” nederst på siden, accepterer du samtidig, at dine oplysninger lagres digitalt i Kjøbenhavns Guldsmedelaug til brug for behandling af ansøgningen og opfølgning, så længe det skønnes relevant.

Alle felter med * skal udfyldes.

Maximum size 10MB

Jeg erklærer herved, at de af mig opgivne oplysninger er i fuld overensstemmelse med de virkelige forhold.