Smykkernes By 2023

For English version read below

Sæt et stort kryds i kalenderen, for du må ikke gå glip af Smykkernes By 2023 
Find guidede ture hér
 
Med Smykkernes By 2023 ønsker Kjøbenhavns Guldsmedelaug at sætte fokus på formidling af smykkekunst, guld- og sølvsmedefaget i København, samt at skabe en oplevelse af samhørighed gennem håndværket blandt laugets medlemmer. 

På mange værksteder i Danmark udvikles der helt særlige smykker til specifikke kunder, produceres mindre serier af smykker og arbejdes med smykker som kunstnerisk udtryksform. Alt dette er vigtigt for at faget kan udvikles, og vi fortsat kan opleve byen som en unik hovedstad, hvor det gode håndværk er i centrum.

Guldsmedefaget udfordres til stadighed af produktion af smykker i lande med lavere produktionsomkostninger end Danmark. Der er derfor behov for at sætte fokus på de dygtige håndværkere og smykkekunstnere, der fortsat er lokalt forankrede og ikke mindst gøre opmærksom på deres unikke arbejde.  

 

Kjøbenhavns Guldsmedelaug har to gange tidligere afholdt ‘Smykkernes By’ i 2015 og 2019. Her bød Laugets medlemmer indenfor til åbne værksteder, særudstillinger og foredrag og rundvisninger.

 

I 2023 ønsker vi ligeledes at åbne faget for omverdenen. Under det fælles tema ‘Forbindelser’ vil interesserede få mulighed for at følge en rute rundt i byens gader og møde guldsmedene på deres værksteder, se sølvsmedene hamre på stort sølvkorpus og høre hvilke tanker smykkekunstnerne gør sig omkring smykkets magi. 

 

Torsdag aften den 28. september 2023, vil der være fælles åbning på alle deltagende steder, hvor smykkernes by vil gløde af guld og ædelsten. Derefter strækker arrangementet sig fra fredag 29. september til lørdag 30. september 2023. 

Alle deltagere forpligter sig til at holde åbent og afholde events disse dage, men er naturligvis velkommen til at forlænge åbningsperioden, som de vil.

Vi glæder os til at se så mange som muligt – alle er velkomne til at gå på opdagelse i den evigt fascinerende verden af smykker, kunst og ikke mindst det gode håndværk. 

Vel mødt!

 

Save the date, because you shouldn’t miss The City of Jewellery 2023

With The City of Jewellery 2023, Copenhagen Goldsmiths’ Guild wishes to focus on the dissemination of jewellery art, and the goldsmith and silversmith branch in Copenhagen, as well as promote the sense of community that exists in the field, among the members of the guild.

There are many workshops in Denmark where one of a kind jewellery is designed for specific customers, smaller collections are produced, and jewellery as a form of artistic expression is pursued. All of this is vital for the development of the field, and so we can continue to experience the city as a unique capital, where superb craftsmanship is paramount.

The goldsmith field constantly faces challenges caused by jewellery being produced in countries where production costs are cheaper than Denmark. Therefore, there’s a need to focus on the skilled craftspeople and jewellery artists, who are still based locally, and highlight their unique work.

Copenhagen Goldsmiths’ Guild has held The City of Jewellery on two previous occasions – in 2015 and 2019, where guild members participated with open workshops, special exhibitions, lectures and guided tours.
In 2023, we will once again open up the field to the outside world. With the common theme ‘Connections’ all interested parties will have the opportunity to follow a route through the city’s streets and meet goldsmiths in their workshops, see silversmiths hammering on big silverware pieces, and hear jewellery artists share their thoughts on the magic of jewellery.

On Thursday evening, 28 September 2023, there will be a joint opening at all the participating venues, where The City of Jewellery will glow with gold and precious stones. The event runs until Saturday, 30 September 2023. All participants are obligated to be open and hold events from 28-30 September, but are of course welcome to expend the period if they wish to do so.

We look forward to seeing as many visitors as possible – everyone is welcome to explore the always-fascinating world of jewellery, art and not least excellent craftsmanship.


We look forward to seeing you!